Co dalej z Doliną Ślepiotki?

Kilka lat temu z inicjatywy Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 i Miasta Katowice w ramach działania pilotażowego projektu REURIS Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych dokonano rewitalizacji części Doliny Ślepiotki między ulica Jankego a ul. Kościuszki.

W ramach tej rewitalizacji dawny, niedostępny i zaśmiecony nadrzeczny gąszcz zaczął się zmieniać. Przywrócono naturalne siedliska roślinne, przerzedzono drzewa i krzewy, nasadzono nowe wykonano  ścieżki edukacyjne  i spacerowe, a także wszelkiego rodzaju infrastrukturę, ławki, schody, mały amfiteatr, długi  pomost nad terenem podmokłym. Przez kilka lat ta cześć Doliny zgodnie z oczekiwaniami twórców zaczęła być odwiedzana przez okolicznych mieszkańców głównie w okresie letnim jako miejsce spacerów i odpoczynku. Z czasem teren ten ulegał zniszczeniu czy to naturalnemu pod wpływem warunków atmosferycznych jak i wandali którzy  w okresie zwłaszcza jesiennym i zimowym  w ciemnościach bezkarnie niszczyli stworzona takim wysiłkiem mała architekturę. Dlatego tez jako Radni Jednostki występowaliśmy wielokrotnie o zwiększenie patroli policji na tym terenie a także o założenie monitoringu i oświetlenia. Niestety mimo współpracy ze strony Policji patrole były niewystarczające, monitoring  zbyt kosztowny a oświetlenie terenów i ścieżek w głębi doliny niemożliwe ze względu na obecność chronionych zwierząt.

Omawiana Dolina Slepiotki dzieli się na dwie części: roboczo nazwijmy je- edukacyjno przyrodniczą, która podlegała rewitalizacji i rekreacyjną zaczynająca się od zejścia z Osiedla – na tym terenie odbywały się rekonstrukcje historyczne.

Oprócz prac naprawczych i ogrodniczych wykonanych przez Zakład Zieleni Miejskiej – takie nastąpiły jesienią zeszłego roku,  a także ponieważ projekt Rewitalizacji był projektem unijnym i jeszcze nie jest w pełni zakończony, nie jesteśmy w stanie ingerować  w cześć edukacyjno-przyrodniczą.

Natomiast część rekreacyjna może być lepiej zagospodarowana i bardziej uczęszczana przez  mieszkańców nie tylko w lecie a przez to mniej narażona na akty wandalizmu.

Dolina ślepiotki może być nie  tylko atrakcja lokalną dla mieszkańców dzielnicy Ochojca ale ciekawym przystankiem na dłuższej trasie spacerowo rowerowej.

Razem z Radnymi  z innych dzielnic pracujemy nad utworzeniem trasy rowerowo– spacerowej łączącej kilka atrakcyjnych punktów wypoczynkowych. Zaczynając od  Rynku w Nikiszowcu  poprzez Giszowiecką „ Rybaczówkę”, Ochojecką Dolinę Ślepiotki do rozwijającego się Parku  „Zadole”.

Oczywiście przeprowadzenie takiej trasy rowerowej napotyka wiele trudności zwłaszcza na odcinku Ochojeckim. Niezbędne jest wnioskowane przez RJP nr 19  od lat stworzenie kładki nad ul. Kościuszki  łączącej w dużym uproszczeniu ul Prusa (dawna Szenwalda) z ul. Polarną w Ligocie. Utrudnienie to spowodowane jest własnością terenów,  które należą do Kolei a nie do Miasta. Ale cierpliwie drążymy temat i być może uda się w najbliższym czasie stworzyć ciąg rowerowy unikając głównych dróg od Nikiszowca do Piotrowic. Dlatego tez warto już dzisiaj pomyśleć nad lepszym zagospodarowaniem Doliny Ślepiotki korzystając z możliwości tegorocznej edycji  Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej

Na Nikiszowcu mamy wyjątkową architekturę zabytkową i działające restauracje. W Giszowcu stawy „Barbara” i „Janina” z infrastrukturą . Zadole ma amfiteatr a wkrótce będzie miało basen, tężnie solankową i miejmy nadzieje odnowiony stadion „Kolejarza”. A dolina Ślepiotki?

No właśnie i tu pojawia się Pytanie?

Co chcielibyście Państwo by znajdowało się na terenie części rekreacyjnej Doliny Ślepiotki?

Przesyłajcie do 20 lutego wasze propozycje na adres mailowy kontakt@apeterko.pl  lub do redakcji. W marcu numerze zmieścimy propozycje i  przeprowadzimy głosowanie tak by na maj przygotować projekty do Budżetu Obywatelskiego.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • MySpace
 • Mój biznes
 • PDF
 • Poleć
 • RSS
 • Ulubione
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • Twitter