Demony Faszyzmu w Polsce przededniu Dnia Niepodległości

Bardzo ciekawe są dyskusje nt odradzania się Faszyzmu w Polsce na ogół te łatke przyczepia się wszystkim prawicowcom którzy szanują niepodległość swojego Państwa polemizując czy sprzeciwiającym się np Unii Europejskiej jako jednemu Państwu preferując federacje Państw narodowych. Faszystami sa osoby noszące koszulki z napisem Bóg Honor i Ojczyzna czy po prostu skandujące hasła że Polska ma być dla Polaków – a w sumie dla kogo ma być dla Niemców, Australijczyków …

Jaka jest definicja faszyzmu – ruchu który powstał we Włoszech
za wikipedią

„Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny)[1]. Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu[2]. Początkowo nazwa odnosiła się tylko do włoskiego pierwowzoru, później była stosowana wobec pokrewnych ruchów w latach 20. i 30. XX wieku, zwłaszcza narodowego socjalizmu w Niemczech, oraz współczesnych ruchów wywodzących się z partii faszystowskich (neofaszyzm i postfaszyzm). Faszyzm uważany jest na ogół za doktrynę skrajnie prawicową lub (przez takich politologów jak Zeev Sternhell, Hugh Seton-Watson, Eugen Weber) hybrydową, tzn. łączącą elementy lewicowe i prawicowe[3]. Sami faszyści uważali tradycyjny podział za przestarzały; twierdzili, że nie są „ani prawicą, ani lewicą”[4].

Następujące elementy są najczęściej wymieniane jako integralne części faszyzmu: nacjonalizm,
etatyzm,
militaryzm,
imperializm,
totalitaryzm,
antykapitalizm,
antykomunizm,
korporacjonizm,
populizm,
kolektywizm
(( moje -neopoganizm (w przypadku Nazizmu) – odrzucenie idei Boga w chrześcijańskim ujęciu))
oraz opozycja do politycznego i ekonomicznego liberalizmu[5][6][7][8][9][10][11].

Nazwa faszyzm określała pierwotnie jedynie system polityczny powstały po pierwszej wojnie światowej we Włoszech. Wkrótce jednak została rozciągnięta na inne reżimy polityczne powstające w kolejnych latach w innych państwach, przede wszystkim w Niemczech, po zdobyciu władzy przez nazistów. Wciąż dyskusyjna jest kwestia pokrewieństwa pomiędzy faszyzmem włoskim a reżimami autorytarnymi zainspirowanymi włoskim przykładem.”

i z innego opracowania

„Zadania doktryny faszystowskiej:

 • nacjonalizm – często w skrajnych przypadkach przybiera postać rasizmu i szowinizmu;
 • kult siły – aprobata agresji i terroru jako narzędzi do prowadzenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej;
 • ekspansjonizm – dążenie wszelkimi możliwymi środkami do podboju innych państw i narodów;
 • kult wodza – dysponował on całkowitą władzą nad państwem, partią, społeczeństwem; był nieomylny, a jego decyzje nieodwracalne; on także był źródłem wszelkich norm;
 • militaryzm – życie polityczne i społeczne zostaje oparte o zasady wojskowej organizacji, dominuje rozkaz i hierarchia;
 • nowy ustrój państwa – państwo skrajnie scentralizowane; nie dopuszczalne są jakiekolwiek działania wynikające z samodzielnej aktywności społeczeństwa;
 • system monopartyjny – system polityczny, którego kręgosłupem jest jedna, legalnie działająca partia, kontrolująca całkowicie życie polityczne, społeczne i gospodarcze;
 • walka z odmiennymi doktrynami – np. z demokracją czy komunizmem;
 • neopoganizm – odrzucenie idei Boga w chrześcijańskim ujęciu;
 • własność prywatna – jej istnienie jest niezbędne; na niej ma być oparty system gospodarki, która ma realizować interesy wspólnoty narodowej
 • rozwój głównie przemysłu ciężkiego oraz militaryzacja gospodarki
 • autarkia – tj. samowystarczalność gospodarki; doktryna faszyzmu odrzucała utrzymywanie gospodarczych stosunków z innym krajami, tym samym zakładała rozwój własnego rynku (towary zagraniczne były obciążane bardzo wysokimi cłami);”za ściaga.pl

Jak widzimy z tej ogólnie dostępnej regułki łatkę faszysty można przypiąć każdemu który jest związany z jednym z tych haseł ..np nosisz koszulkę z przekreślonym sierpem i młotem – czyli antykomunistyczną to już możesz być zaliczonym przez redaktorów łże telewizji jako faszysta..mimo że symbole komunistyczne są zakazane w Polsce

Większość prawicowców w tym i ja jest przeciwko

etatyzmowi,
militaryzmowi
imperializmowi,
totalitaryzmowi,
antykapitalizmowi,
korporacjonizmowi,
populizmowi,
kolektywizmowi
kulturalnemu liberalizmowi (marksizm kulturalny)

i silnej w faszyzmie monopartyjności.

Jak widać te wszystkie cechy miała Sanacja i PRL

Natomiast prawicowcy są za
Nacjonalizmem – rozumianym jako wspólnota ludzi działająca w ramach jednego Państwa dla dobra tego Państwa)
Kapitalizmem – prawo własności
antykomunizmem – i innymi wszelkimi ruchami totalitarnymi
gospodarczym liberalizmem -równe szanse dla każdego
Chrześcijaństwem – jako równe, stałe wartości dla wszystkich

Łączenie Patriotycznych prawicowców z Faszyzmem jest więc abberacją i złą wola wg mnie.

Nie mówiąc już o idei totalitarnej Nazistowskiej która jest z założenia swojej nazwy – Narodowo Socjalistyczna Partia Niemiec – jest lewicowa – (socjalizm, komunizm, anrchizm, libertynizm)  a nie prawicowa (demokracja, monarchia)

Naprawdę trzeba ,mieć dużo złej woli by tak dzielić Polaków przypinając im nieprawdziwe łatki – mamy już Orwelowska telewizje wprowadzającą myślozbrodnie, dwójmyślenie i zmianę znaczenia słów

Podziel się na:
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • MySpace
 • Mój biznes
 • PDF
 • Poleć
 • RSS
 • Ulubione
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • Twitter

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *